پیشنهادی

سبک : روضه

نام مداح : حاج محمود کریمی

نام روضه : نه فقط زر داده

محل برگزاری : هیأت رایه العباس (ع)

تاریخ برگزاری : شب ششم محرم 1398

دانلود روضه نه فقط زر داده از حاج محمود کریمی
۱۷ مهر ۱۳۹۸ ۳۴۵ ۰
ادامه و دانلود
سبک : روضه

نام مداح : حاج حنیف طاهری

نام روضه : غرق خون شد غروب

محل برگزاری : هیأت رایه العباس (ع)

تاریخ برگزاری : شب پنجم محرم 1398

دانلود روضه از دم صبح مانده در خیمه از حاج محمود کریمی
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ ۳۳۸ ۰
ادامه و دانلود
سبک : روضه

نام مداح : حاج محمود کریمی

نام روضه : از دم صبح مانده در خیمه

محل برگزاری : هیأت رایه العباس (ع)

تاریخ برگزاری : شب پنجم محرم 1398

دانلود روضه از دم صبح مانده در خیمه از حاج محمود کریمی
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ ۳۳۲ ۰
ادامه و دانلود
سبک : روضه

نام مداح : حاج محمود کریمی

نام روضه : کوکب دردانه عصمت نگین اش زینب است

محل برگزاری : هیأت رایه العباس (ع)

تاریخ برگزاری : شب چهارم محرم 1398

دانلود روضه کوکب دردانه عصمت نگین اش زینب است از حاج محمود کریمی
۱۹ شهریور ۱۳۹۸ ۳۶۸ ۰
ادامه و دانلود
سبک : روضه

نام مداح : حاج محمود کریمی

نام روضه : در میان بچه ها، دخترت معروف شد به قدکمان

محل برگزاری : هیأت رایه العباس (ع)

تاریخ برگزاری : شب سوم محرم 1398

دانلود روضه در میان بچه ها، دخترت معروف شد به قدکمان بچه ها از حاج محمود کریمی
۱۸ شهریور ۱۳۹۸ ۳۵۲ ۰
ادامه و دانلود
سبک : روضه

نام مداح : حاج محمود کریمی

نام روضه : دارند می آیند، دامن کشان سوی هدف خرسند می آیند

محل برگزاری : هیأت رایه العباس (ع)

تاریخ برگزاری : شب دوم محرم 1398

دانلود روضه دارند می آیند، دامن کشان سوی هدف خرسند می آیند از حاج محمود کریمی
۱۴ شهریور ۱۳۹۸ ۲۷۴ ۰
ادامه و دانلود
سبک : روضه

نام مداح : حاج محمود کریمی

نام روضه : شبا اشکای خورشیدُ

محل برگزاری : هیأت رایه العباس (ع)

تاریخ برگزاری : شب دوم محرم 1398

دانلود روضه شبا اشکای خورشیدُ از حاج محمود کریمی
۱۴ شهریور ۱۳۹۸ ۴۵۷ ۰
ادامه و دانلود
سبک : روضه

نام مداح : حاج محمود کریمی

نام روضه : راه وا کنید که زهرا با قامت خم اومد

محل برگزاری : هیأت رایه العباس (ع)

تاریخ برگزاری : شب اول محرم 1398

دانلود روضه راه وا کنید که زهرا با قامت خم اومد از حاج محمود کریمی
۱۲ شهریور ۱۳۹۸ ۳۲۱ ۰
ادامه و دانلود
سبک : روضه

نام مداح : حاج محمود کریمی

نام روضه : وقف اشک است زندگانی من

محل برگزاری : هیأت رایه العباس (ع)

تاریخ برگزاری : شب اول محرم 1398

دانلود روضه وقف اشک است زندگانی من از حاج محمود کریمی
۱۲ شهریور ۱۳۹۸ ۳۸۹ ۰
ادامه و دانلود
سبک : روضه

نام مداح : سید مجید بنی فاطمه

نام روضه : روضه در وصف حضرت زینب (س)

محل برگزاری : حسینیه ی ریحانه الحسین – مراسم سیاهپوشان 1398

تاریخ برگزاری : سه شنبه ۵ مرداد ماه ١٣٩۸

دانلود روضه اول قلم گریست بعد دفترم گریست از سید مجید بنی فاطمه
۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۸۶ ۰
ادامه و دانلود
سبک : روضه

نام مداح : سید مجید بنی فاطمه

نام روضه : قلبم بی قراره روحم پر کشیده

محل برگزاری : حسینیه ی ریحانه الحسین – مراسم سیاهپوشان 1398

تاریخ برگزاری : سه شنبه ۵ مرداد ماه ١٣٩۸

دانلود روضه اول قلم گریست بعد دفترم گریست از سید مجید بنی فاطمه
۹ شهریور ۱۳۹۸ ۳۷۰ ۰
ادامه و دانلود
سبک : روضه

نام مداح : سید مجید بنی فاطمه

نام روضه : اذن روضه برای محرم

محل برگزاری : حسینیه ی ریحانه الحسین – مراسم سیاهپوشان 1398

تاریخ برگزاری : سه شنبه ۵ مرداد ماه ١٣٩۸

دانلود روضه اول قلم گریست بعد دفترم گریست از سید مجید بنی فاطمه
۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۸۵ ۰
ادامه و دانلود
Mazhabidl.IR